สรุปผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

สรุปผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.28 รับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 ม.4 และ ปวช.1
ปีการศึกษา 2560
วันที่ 27-30 มีนาคม 2560
สรุปผลการรับนักเรียน ดังนี้