ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

ศึกษาดูงาน
วันที่ 9-12 ธันวาคม 2561
ณ จังหวัดเชียงราย 

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปรางค์กู่
เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย จำนวน 100 คน

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด