วารสารประชาสัมพันธ์ ใต้ร่มทองกวาว ฉบับประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2566

วารสารประชาสัมพันธ์ ใต้ร่มทองกวาว ฉบับประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2566

          เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนปรางค์กู่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง ครู นักเรียน และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปรางค์กู่ ได้จัดงานทอดผ้าป่า “ฟ้า-ม่วง ตุ้มโฮมสร้างโดมเพื่อน้อง” ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กัลยาณมิตร ผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่า และผู้ปกครองทุกคนที่ร่วมทำบุญกับทางโรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับมา ทางโรงเรียนจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนต่อไป