วารสารประชาสัมพันธ์ ใต้ร่มทองกวาว ฉบับประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2566

วารสารประชาสัมพันธ์ ใต้ร่มทองกวาว ฉบับประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนปรางค์กู่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง ครู นักเรียน และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปรางค์กู่ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ กิจกรรม “ฟ้า-ม่วง ตุ้มโฮมสร้างโดมเพื่อน้อง” โดยได้รับเกียรติจากท่านสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และร่วมบริจาคเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ท่านสุนีย์ อินฉัตร อดีตสมาชิกวุฒิสภา ร่วมบริจาคเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ท่านฤทธา นันทะพันธ์ ประธาน อกคศ. สพม.ศกยส ท่านแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ รองผู้อำนวยการ สพม. ศกยส