วันแม่แห่งชาติ 2561 (อำเภอปรางค์กู่)

วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 12 สิงหาคม 2561
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่
โดยมี นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอปรางค์กู่ เป็นประธานในพิธี
ภาคเช้า :: กิจกรรมลงนามถวายพระพร
ภาคค่ำ :: กิจกรรมวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร