วันแม่แห่งชาติ 2561 (โรงเรียนปรางค์กู่)

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่
โดยมี นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอปรางค์กู่ เป็นประธานในพิธี
ช่างภาพ :: Wanchai Laniso Puttipong Jantapan

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด