วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

Spread the love
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
คุณครูสถาพร ศักดิ์ชัยพานิชกุล
คุณครูวิจิตร ผสมวงศ์
30 กันยายน 63