วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปรางค์กู่ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โดยมี นางบุญเรือน คูณทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ เป็นประธานในพิธีเปิด
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด