วันปิยะมหาราช

กิจกรรมวันปิยะมหาราช
คณะครู และบุคลากรโรงเรียนปรางค์กู่ ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช
ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่
วันที่ 23 ตุลาคม 2560
ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr