ร่วมแข่งขันกีฬา สพม.28 ปี กศ.2560

ร่วมแข่งขันกีฬา สพม.28 ปี กศ.2560
โรงเรียนปรางค์กู่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 7
ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 7 – 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 

ณ จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกดูภาพทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr