ร่วมประเพณีแซนโฎนตา

โรงเรียนปรางค์กู่ร่วมประเพณีแซนโฎนตาอำเภอปรางค์กู่
วันที่ 18 กันยายน 2560
โรงเรียนปรางค์กู่ร่วมประเพณีแซนโฎนตาอำเภอปรางค์กู่ โดยทีมงานฝ่ายชุมชน
ร่วมกับคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด