รำเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

รำเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

        วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนปรางค์กู่ และโรงเรียนในสหวิทยาเขตปรางค์กู่ ร่วมรำเฉลิมฉลอง 238ปี จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับนางรำสาวงามทุกอำเภอ 20,000 คน ณ เกาะกลางน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมทั้งหมด