รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ รำลึกครูกวีสี่แผ่นดิน

รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ รำลึกครูกวีสี่แผ่นดิน
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่
ภาพ :: นายยุคลเดช  ทิพย์แสง ม.5/1 และ เด็กชายปรินทร์  ครอบเพชร ม.3/9

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด