รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (ช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง ช่างปูน 1 ตำแหน่ง)

โรงเรียนปรางค์กู่รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง (ช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง ช่างปูน 1 ตำแหน่ง)

ไฟล์เอกสารคลิ๊ก

รับสมัคร 25 -26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องธุรการโรงเรียนปรางค์กู่