🔔ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

🧑‍💼 ห้องเรียนพิเศษ (วคทส.) ม.1, ม.4 และ 👨‍⚖️ ห้องเรียนพิเศษ (นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) ม.4

📌รับสมัคร 14 – 18 ก.พ. 66 📝สอบ (ม.1 วันที่ 4 มี.ค. 66), (ม.4 วันที่ 5 มี.ค. 66)

📣ประกาศผล 8 มี.ค. 66 💙รายงานตัว 9 มี.ค. 66 💜มอบตัว 10 มี.ค. 66

🔵ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ (วคทส. และนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์)

✍️ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

📣ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (วคทส.) และห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

📣ใบมอบตัวและใบแสดงเจตจํานงเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ

👬👭 ห้องเรียนปกติ ม.1, ม.4 และ ปวช.1

📌รับสมัคร 11 – 15 มี.ค. 66 📝สอบ (ม.1 วันที่ 25 มี.ค. 66), (ม.4 และ ปวช.1 วันที่ 26 มี.ค. 66)

📣ประกาศผล (ม.1 วันที่ 29 มี.ค. 66), (ม.4 และ ปวช.1 วันที่ 30 มี.ค. 66) 💙💜รายงานตัวและมอบตัว (ม.1 วันที่ 1 เม.ย. 66), (ม.4 และ ปวช.1 วันที่ 2 เม.ย. 66)

📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ห้องเรียนปกติ

🟣ประกาศรับสมัครห้องเรียนปกติ ม.1, ม.4, และ ปวช.1

ลิงก์รับสมัคร 👇👇👇

ม.1 : https://forms.gle/FJ9uMRiMaQFS6T6e9

ม.4 : https://forms.gle/pJ3jgckzpY5CJALT8

ปวช.1 : https://forms.gle/o9Dpx19LBu3C9TQ36

 

 

 

งานรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปรางค์กู่
โทรศัพท์ ๐๙๖-๙๖๔๙๔๙๒
โทรสาร ๐๔๕ –๖๙๗๐๘๘