รับสมัครครูต่างชาติ มีนาคม 2563

รับสมัครครูต่างชาติ

 1. ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาอังกฤษ
 2. คุณสมบัติ : ปริญญาตรี
 3. เงินเดือน : รวมค่าที่พัก/ ประกันสุขภาพ (5%)
  – 
  ฟิลิปปินส์ : 25,000 บาท
  – อเมริกัน/ยุโรป/ออสเตรเลีย/แอฟริกาใต้ : 35,000 บาท
 1. ติดต่อ : ครูนิด 081-0749968

————————

Urgently Required

 1. Position : English Teacher
 2. Qualification : Bachelor Degree
 3. Salary : Include Accommodation and Health Insurance (5%)
  Pilipino : 25,000 baht
  American/European/Australian/South African : 35,000 baht
 1. Contact : Krunid 081-0749968

Please send your resume,recent photo, passport, or any documents to

email address:     [email protected]