รับนักเรียนปีการศึกษา 2560

โรงเรียนปรางค์กู่รับนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 ปวช.1 ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560
ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 4 โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกชมบรรยากาศการรับนักเรียนนายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr