ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร.ศุภชัย จันครา ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

โรงเรียนปรางค์กู่ ยินดีต้อนรับ
ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร.ศุภชัย จันครา ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ด้วยความยินดียิ่ง