ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการยิ่งยง นันทวณิชชากร

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการยิ่งยง  นันทวณิชชากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
เข้าสู่รั้ว ฟ้า-ม่วง โรงเรียนปรางค์กู่
ด้วยความยินดียิ่ง