ยินดีต้อนรับ นายบุญถึง ต้มงาม

ยินดีต้อนรับ นายบุญถึง ต้มงาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
เข้าสู่รั้ว ฟ้า-ม่วง ด้วยความยินดียิ่ง