ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ ยินดีต้อนรับ
💎นายสมหมาย เวียงสิมา
💎นายอภิวัฒน์ วงศ์ภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
🌸🌸ด้วยความยินดียิ่ง🌸🌸