ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่เข้าสู่ร้้วฟ้า-ม่วง

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ เข้าสู่ร้้ว ฟ้าม่วง

  วันที่ 16 พ.ค. 2563 โรงเรียนปรางค์กู่ ยินดีต้อนรับคณะครูทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอน ณ สถานศึกษาโรงเรียนปรางค์กู่แห่งนี้ ได้แก่ คุณครูเนตรนภา สุรสรณ์  คุณครูอรพรรณ์  ทองหล่อ  คุณครูณัฐชญา สอนพูด  คุณครูพิกุล ขีปนวัฒนา และคุณครูสำเนียง สานะ ด้วยความยินดียิ่ง

คลิกเพื่อรับชมภาพทั้งหมด