มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ได้รับรางวัล TEDET (โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนปรางค์กู่มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ได้รับรางวัล TEDET (โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)