มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับภาค

มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67

นางบุญเรือน  คูณทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทน สพม.28 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 
ณ จังหวัดขอนแก่น

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

 

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr