มอบรางวัลนักเรียนผลงานระดับชาติ 2560

มอบรางวัลนักเรียนผลงานระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 67 
ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์  2561
โดยมอบเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2561 
ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนปรางค์กู่ โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด