มอบรางวัลตอบปัญหาสารานุกรมไทย

มอบรางวัลตอบปัญหาสารานุกรมไทย

          วันที่ 6 กันยายน 2560 รองบุญเรือน คูณทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศระเกษ ซึ่งจัดโดยสโมสรไลออนส์จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนปรางค์กู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ

  1. เด็กชายทักษิณ แสงมาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
  2. เด็กหญิงศิริพันธ์ คำเสียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
  3. เด็กหญิงวริศรา ยอดใจดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูผู้ควบคุม นางกรรณิการ์  เครือมาศ และนางสาวนิตยภรณ์  ภาวิเศษ

ได้เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือน พฤศจิกายน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ดูรูปทั้งหมด