มอบรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์

มอบรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์

            5 มิถุนายน 2562 นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ ระหว่างวันที่ 10-20 พ.ค.2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
มีนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 คน ผลการแข่งขันมีดังนี้
          1. นายศตวรรษ แก้วละมุล มวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม 
          2. นายศักดิ์ชัย สีหา มวยไทยสมัครเล่นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม 
          3. นายพงษ์ทักษ์ หมื่นฤทธิ์ กีฬาปันจักสีลัต น้ำหนักไม่เกิน 79 กิโลกรัม
โดยมีนายบรรพต วรรณวงษ์ เป็นผู้ฝึกสอน นางสาวอุทัย ผมทอง เป็นผู้ควบคุมทีม นายยิ่งยง นันทวณิชชากร เป็นผู้จัดการทีม นายบุญถึง ต้นงาม เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีม

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด