มอบรางวัลกิจกรรมคอมพิวเตอร์ และภาษาไทย

มอบรางวัลกิจกรรมคอมพิวเตอร์ และภาษาไทย
29 ส.ค.2560
ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนปรางค์กู่

    29 ส.ค.2560 รองบุญถึง ต้นงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่แข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ และภาษาไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน และครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ณ บริเวณหน้าเสาธง ดังนี้
– การแข่งขันบันไดสู้นักพัฒนาซอฟแวร์มืออาชีพ ปีที่ 8 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
– การแข่งขันคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
– การแข่งคัดกิจกรรมภาษาไทย

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด