พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
16 มิถุนายน 2565