พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ณ วัดระกา ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด