พิธีเวียนเทียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน และต้นเทียน

พิธีเวียนเทียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน และต้นเทียน
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ณ วัดระกา ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
จัดโดย โรงเรียนปรางค์กู่ ร่วมกับ ศพอ.วัดระกา
ถ่ายภาพโดย  :: นายอัศราวุธ  สานทอง นักเรียนชั้น ม.5/1

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด