พิธีเปิดค่าย “สามภาษาสู่อาเซียน”

พิธีเปิดค่าย “สามภาษาสู่อาเซียน”

 ค่ายสามภาษาสู่อาเซี่ยน(จีน-ญี่ปุ่น-อังกฤษ)
ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
จัดโดย ….. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน-ญี่ปุ่น โรงเรียนปรางค์กู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ประธานในพิธีเปิด คือ นายพงษ์อนันต์  ธรมมสิริ 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน-ญี่ปุ่น สพม.28

« ของ 7 »