พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองอำเภอปรางค์กู่

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองอำเภอปรางค์กู่

โรงเรียนปรางค์กู่ ได้ร่วมกิจกรรมกับอำเภอปรางค์กู่ในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองอำเภอปรางค์กู่
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสามแยกไฟแดงอำเภอปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr