พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2561
ณ บริเวณลานหน้าอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนปรางค์กู่ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณลานหน้าอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด