พิธีปิดค่ายภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแบบเข้ม

พิธีปิดค่ายภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแบบเข้ม สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 
23 กันยายน 2560
ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

จัดโดย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด