พิธีบวงสรวง รื้อถอนอาคาร 1 อาคารสีฟ้า

พิธีบวงสรวง รื้อถอนอาคาร 1 อาคารสีฟ้า
21 มกราคม 2561
นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
เป็นประธานในพิธีบวงสรวง รื้อถอนอาคาร 1 อาคารสีฟ้า

เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารเก่า
โดยมีคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด