พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ (ปรางค์เทวาวิชาชาญ)

พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ (ปรางค์เทวาวิชาชาญ)

          เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 63 โรงเรียนปรางค์กู่ได้ทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคารปรางค์เทวาวิชาชาญ) ซึ่งเป็นอาคารเรียนตามแบบ 324 ล./55ก. โดยมีนายชูชาติ แก้วนอก ผอ. สพม.28 ได้เป็นประธานในการเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่

คลิกเพื่อชมภาพทั้งหมด