พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ปีการศึกษา 2561

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ปีการศึกษา 2561
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ณ โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.28
โดยมี นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ เป็นประธานในพิธี
โดยมี ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-3 และลูกเสือวิชามัญ ชั้น ปวช.1
Photo by :: ชาญณรงค์ อินทร์สุระ