พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ

พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ 
พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนปรางค์กู่

โดยกิจกรรมนี้ มีผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ
เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด