ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรหุ่นยนต์ และกีฬา


ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรหุ่นยนต์ และกีฬา
วันที่ 26 มกราคม 2560
ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนปรางค์กู่

นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
มอบเกียรติบัตร และถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขันหุ่นยนต์ และกีฬาฟุตบอล กรีฑา

          1. การแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ ครั้งที่ 2 RMUTP ROBOCON 2017
จัดโดย สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม พร้อมเงินรางวัล 1,000
แข่งขันวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

          2. การแข่งขันฟุตบอลสี่เส้าลูกหนังพันธมิตรศรีสะเกษ (สี่เส้าคือ การจัดการแข่งขันกีฬา 4 โรงเรียน พบปะแลกเปลี่ยน โดยมีโรงเรียนปรางค์กู่ โรงเรียนขุขันธ์ โรงเรียนราษีไศล โรงเรียนกำแพง ในรุ่นอายุ 14 16 18 ปี ชาย)
สนามที่ 1 โรงเรียนปรางค์กู่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
– ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
– ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 14 ปี ชาย และ 18 ปี ชาย
สนามที่ 2 โรงเรียนกำแพงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
– ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 14 ปี ชาย 16 ปี ชาย และ 18 ปี ชาย
สนามที่ 3 โรงเรียนราษีไศลเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
– ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
– ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 14 ปี ชาย และ 18 ปี ชาย

          3. การแข่งขันฟุตบอลปรางค์กู่คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-20 มกราคม 2560
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 4,000 บาท
ผู้ควบคุมโดย นายทวีศักดิ์  ศรีสุข  และนายสุพจน์  เหล็กเอีัยง

          4. การแข่งขันฟุตบอลปรางค์กู่คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-20 มกราคม 2560
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 6,000 บาท
นักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ไปร่วมกับทีมศิษย์เก่าเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีม กรวรรณ เอฟซี

          5. การแข่งขันฟุตบอลปรางค์กู่คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-20 มกราคม 2560
ได้รับรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม รุ่นประชาชนทั่วไป จากทั้งหมด 19 ทีม 

          6. การแข่งขัน ทำความดีถวายพ่อ อุบลแฟมิลี่ ยงสงวนมินิมาราธอน ระยะ 10.5 ก.ม.  จังหวัดอุบลราชธานี

« ของ 2 »