ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ระดับชาติ

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ระดับชาติ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561
นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน (ระดับชาติ) 
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ……