ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ให้กับนักกีฬา สพม.28

ผู้อำนวยการ นายยิ่งยง นันทวณิชชากร มอบเกียรติบัตร
ให้กับนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬา สพม.28 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 
ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนปรางค์กู่
โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

คลิกดูรูปทั้งหมด     คลิกดูผลการแข่งขัน

คลิกดูรูปทั้งหมด