ผลการแข่งขันเล่านิทาน และการร้องเพลงจีน ระดับภาค

ผลการจัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมเล่านิทาน และการร้องเพลงจีน
วันที่ 14 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
จัดโดย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่ 1-3 เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไปแข่งขันระดับประเทศ ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ในวันที่ 1 กันยายน 2560

ดาวโหลดผลการแข่งขัน

ดูรูปภาพการแข่งขันทั้งหมด