ผลการแข่งขันระดับภาคคณะสงฆ์ 10

ผลการแข่งขันระดับภาคคณะสงฆ์ 10
กล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี / การแข่งขันโครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ /

ระดับภาคคณะสงฆ์ 10 มีศรีสะเกษ ยโสธร อุบลฯ อำนาจฯ นครพนมและมุกดาหาร
แข่งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ผู้จัดการแข่งขันคือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ผลชนะเลิศ 2 รายการ คือ กล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี/ การแข่งขันโครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
รองชนะเลิศอันดับ 2 สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ 3 รายการ
วันที่ 16-18 กันยายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ครูควบคุม กิจกรรมอาราธนาฯ ส.ต.ต.รณเดช ไสว/นางสาววสมน ชอินทรวงศ์/นางสาวสลักจิต อามาตร
ครูผู้ควบคุม กิจกรรมโครงงานฯ ครูปราโมทย์ แหวนเงิน/นายสิทธิชัย แสงมาศ
ครูผู้ควบคุม กิจกรรมสวดสรภัญญญะ ส.ต.ต.รณเดช ไสว/นางสาวณปภา วิเศษหมื่น/นางสาวอรอนงค์ แหวนวงษ์

คลิกดูรูปภาพกิจกรรม

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr