ผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น 2559

ผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น 2559

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น กิจกรรมการพูดภาษาญี่ปุ่น  ครั้งที่ 4
โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนปรางค์กู่
ณ ห้องปรางค์ชมพู โรงเรียนปรางค์กู่ วันที่ 20 สิงหาคม 2559

ประกาศผลแข่งทักษะภาษาญี่ปุ่นครั้งที่-4 

M-Excel-2007