ผลการแข่งขันทักษะภาษาจีน 2559

ผลการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 15 สิงหาคม 2559
โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนปรางค์กู่


1. กิจกรรมการแสดงละครสั้น

IMG_0001

IMG_0002

2. กิจกรรมร้องเพลงภาษาจีน

IMG

IMG_0006

IMG_0008

3. กิจกรรมการเล่านิทาน

6

IMG_0004
IMG_0005