ผลการแข่งขันทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 3

ผลการแข่งขันทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 3
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
จัดโดย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.28
ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ดาวโหลดผลการแข่งขัน

คลิกเพื่อดูรูปภาพกิจกรรม