ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เปิดบ้านวิชาการ

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เปิดบ้านวิชาการ 
และเปิดบ้านสถานศึกษาพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   
ในวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2560 
ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

———————————-

               ด้วยโรงเรียนปรางค์กู่ได้จัดกิจกรรม แข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนปรางค์กู่  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  และเปิดบ้านสถานศึกษาพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   ในวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2560  บัดนี้กิจกรรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดังรายการต่อไปนี้ ( สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://www.prangku.ac.th )

ดาวโหลดประกาศผลการแข่งขัน