ประเมินภายนอก สมศ. รอบ 3

ประเมินภายนอก สมศ. รอบ 3
โรงเรียนปรางค์กู่ ผ่านการประเมินภายนอก สมศ.รอบ 3
เมื่อวันที่ ……………………………………..
โดยมีผลการประเมิน ดังนี้

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%a8