ประเมินครูผู้ช่วย

โรงเรียนปรางค์กู่ ประเมินครูผู้ช่วย
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่
โดยมี รองยอดยิ่ง  จันทะดวง เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้

« ของ 2 »